Organizata për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Gjirokastrës (GCDO)

Adresa:
Qafa e Pazarit, Obelisku, Gjirokastër, Albania.
Tel: ++355 842 77077

ose

Rruga: Ismail Qemali, Vila 12/1, Tirana, Albania.
Tel: ++355 42 244 870

info@gjirokastra.org

Zyra e Informimit Turistik në Gjirokastër
tic@gjirokastra.org

Qendra e Artizanatit në Gjirokastër
artisancenter@gjirokastra.org

Nëse doni t’ju dërgojmë buletinin tonë të përdymuajshëm, ju lutemi na shkruani në: info@gjirokastra.org.