Organizata simotra të GCDO-së:

Qendra Ndërkombëtare për Arkeologjinë Shqiptare; http://www.icaa.org.al/
Fondacioni “Butrinti”; www.butrintfoundation.co.uk
Njësia e Arkeologjisë së Shpëtimit; http://www.gshash.org/
E ardhmja e së shkuarës së Shqipërisë: http://www.archaeofoap.org.al/

Organizata partnere:

Ministria Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; http://www.mtkrs.gov.al/
Instituti i Monumenteve të Kulturës; http://www.imk.gov.al/
Bashkia e Gjirokastrës (në proçes)
Trashëgimia Kulturore pa Kufij; www.chwb.org
PNUD, Shqipëri; www.undp.org.al
Konfederata e Artizanatit Shqiptar; www.kash-alb.org
Programi në Shqipëri i Vullnetarëve të Korpusit të Paqes; www.peacecorps.gov
USAID/EDEM; http://albania.usaid.gov
Parku Arkeologjik i Butrintit; http://www.butrint.com/
Parku Arkeologjik i Antigonesë; http://antigonea.com
Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës; http://www.uogj.edu.al/

Të tjera 

www.albaniantourism.com
www.isopolifonia.com